Jan Sylwester Witowski to wybitny lekarz, syn znanego dydaktyka Dariusza Witowskiego, z którym wydaje zbiory zadań do chemii i biologii. Sam jest doskonałą reklamą swoich książek, gdyż również dzięki nim skończył medycynę, a wcześniej był laureatem kilku olimpiad. Zbiory zadań do dzisiaj są głównym narzędziem dla maturzystów do przygotowywania się do egzaminu dojrzałości. Dla wielu są też przepustką na akademie medyczne.

Wybitny lekarz

Jan Sylwester Witowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te zakończył z wyróżnieniem i otrzymał nagrodę Najaktywniejszego Młodego Naukowca. W jego życiu zawodowym nie brakuje nagród. Został zwycięzcą Diamentowego Grantu a także Lauru Medycznego, co pozwoliło mu na prowadzenie własnych badań. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Lekarskim. Pracuje także w II Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie ma możliwość prowadzenia badań nad zasadnością używania druku 3D, opracowaną przez siebie metodą, do przygotowań przedoperacyjnych. Lekarz wyjechał również na kilka tygodni do Australii, by zaprezentować swoją pracę. Jest również częstym gościem na konferencjach międzynarodowych, na których prezentuje swój dorobek zawodowy. Prace nad drukiem 3D i udział w licznych sympozjach owocują licznymi artykułami medycznymi wydawanymi przez najbardziej wpływowe branżowe pisma.

Autor zbiorów zadań

Wśród natłoku pracy naukowej Jan Sylwester Witowski znajduje czas na współtworzenie zbiorów zadań z biologii czy chemii, które są ogromną pomocą dla przystępujących do egzaminów. Lekarz sam przeszedł tę drogę, więc dokładnie wie, na jakie zagadnienia trzeba zwracać uwagę. Jego ojciec, wybitny dydaktyk i autor licznych zbiorów, jest z pewnością wsparciem i inspiracją, by również w ten sposób pracować na rzecz pogłębiania wiedzy z biologii. Zbiory są aktualizowane, by zawsze mogły być na bieżąco ze wszystkimi wymogami. Ogromną zaletą tych zbiorów jest fakt, że większość zadań na maturze wziętych jest właśnie z tych pozycji. Stawia to przed młodymi ogromne szanse, by dobrze przygotować się do egzaminów. Każdy zbiór posiada odpowiedzi, co pozwala na samodzielną naukę. Książki często wykorzystywane są również w szkołach, by na dodatkowych zajęciach pomagać uczniom rzetelnie przygotować się do matury z biologii. Dla młodych wybierających się na studia medyczne zbiory są jak biblia, są dla nich podstawą ale także całkowitym kompendium wiedzy. Jeśli ktoś myśli o maturze z biologii to powinien stać się właścicielem takiego właśnie zbioru.