We współczesnej szkole mamy wiele przedmiotów, które uczą zagadnień czysto teoretycznych, ale tez praktycznych. Do pierwszej grupy z całą pewnością zaliczamy matematykę, w drugiej chętnie widzimy zajęcia wychowania fizycznego czy plastykę. Istnieją również przedmioty, które łączą obie te materie – i takich jest zdecydowana przewaga. Do tej grupy można też zaliczyć przysposobienie  obronne, które realizuje treści zarówno teoretyczne, jak i pozwala trenować praktyczne zachowania. W ramach tych lekcji można się dowiedzieć wiele o obronności własnego kraju. Jak to działa i jakie są właściwie powody, by tworzyć jednostki zajmujące się bezpieczeństwem państwa. W ten sposób uczeń też dowiaduje się, jakie zagrożenia czekają na obywateli podczas pokoju oraz jakie są zadania i obowiązki wojska. To, co jednak najważniejsze w tych lekcjach, to przede wszystkim zajęcia praktyczne, które poprzedzone są wstępem teoretycznym. Mamy tutaj do czynienia z zajęciami z ratownictwa medycznego. Uczniowie poznają wiadomości z zakresu złamań i zwichnięć, sposoby postępowania z rannym i jego obrażeniami. Rodzaje ran oraz sposoby ich zadawania. Sposoby zakładania opatrunków w zależności od powstałej rany, wyposażenie podstawowej apteczki medycznej,a  wreszcie zasady udzielania pierwszej pomocy. To bardzo ważne, aby wypracować poszczególne kroki działania w bezpiecznej sytuacji, ponieważ można je wtedy przyswoić i zapamiętać, a kiedy będzie taka potrzeba, czyli w sytuacji zagrażającej, po prostu się uaktywnią. Zasad jest kilka i przebiegają w ściśle określonej kolejności, która pozwala uratować ludzkie życie, dlatego tak ważne jest, by ich się nauczyć i ściśle przestrzegać. Na zajęciach można również trenować wykonywanie sztucznego oddychania, dzięki czemu można dowiedzieć się jak to robić poprawnie, by pomóc a nie zaszkodzić. Oprócz wykwalifikowanego nauczyciela, na tym przedmiocie niezbędny jest oczywiście właściwy podręcznik taki jak „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum” Jarosława Słomy.

W drodze na ratunek

Podręcznik pozwala na lepsze opanowanie wiedzy, dzięki przejrzystym ilustracjom, ikonografikom oraz schematom. Ponadto pomaga szybciej powtarzać opanowany materiał, dzięki umieszczonym po każdym temacie powtórkom. Z kolei dodatkowe treści oraz obrazy rozbudzają wyobraźnię, zachęcając do zgłębiania tematu na własną rękę. Podręcznik zawiera odnośniki do dodatkowych materiałów. A z kolei praktyczny układ treści pozwala nauczycielom realizację narzuconych programów.